MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. MADDE 1: TARAFLAR
  2. Bir tarafta adresi Kaş Kalkan İslamlar Mh.Öz Sok no:141 olan olan Kaputaş Emlak Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Bu sözleşmede kısaca “Şirket” diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.
  3. MADDE 2: KONU
  4. İş bu sözleşmenin konusu; …Villa ve Apartın.’nın, tüketiciye En iyi villa tatili internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Villa Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
  5. MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
  6. 3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Şirket’e ait site üzerinden ya da Şirket’in belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.
  7. 3.2. Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az %35’ini ön ödeme olarak, bakiyesini ise hizmetin başlamasından en geç 1 gün önce ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedeli cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
  8. 3.3. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, VİLLA tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  9. MADDE 4: İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER
  10. 4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 545 345 09 33) ile irtibata geçilmesi veya www.hillsideapart.com   internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
  11. 4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
  12. a. Tüketicinin villaya giriş tarihinden 30 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Vİlla’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  13. b. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Şirket, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
  14. g. Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Şirket’in, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
  15. h. Şirket, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.
  16. 4.4. Villadan erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  17. 4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.
  18. MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER
  19. 5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Şirket’in internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan V Şirket’in herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
  20. 5.2. Tüketici, bu villa rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
  21. 5.4. Tüketici, bu villa rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Şirket’e ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.
  22.  
  23. 5.5. İptal edilmeksizin villaya giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle villaya geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
  24. 5.6. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Şirket’in internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.
  25. 5.7. Şirket, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
  26. 5.8. Tüketici(ler), villaya varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın villaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  27. 5.9. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  28. 5.10. Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Şirket, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka villa ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
  29. MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME
  30. İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; yetkili mahkeme; Kaş mahkeme ve icra daireleridir.
  31. Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

www.hillsideapart.com internet sitesinde yer alan villalardan herhangi birine rezervasyon yaptıran müşteri bu sözleşmede yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme şartlarından herhangi birine aykırı davranış En iyi villa tatili.com rezervasyonu iptal etme, müşterinin villayı terk etmesini isteme, alınan kapora, depozito ve kira bedelini iade etmeme ve ödenmemiş olan kira bedelinin tamamını talep etme hakkı verir.

Rezervasyon ve Ödeme

İnternet sitemizde yer alan villalarımıza sitemizde yer alan rezervasyon formu, telefon veya elektronik posta ile ön rezervasyon yapılabilmektedir. Bunun için villayı kiralamak istediğiniz tarihleri belirtip ulaşım ve ödeme bilgilerinin tarafımıza gönderilmesi yeterlidir. Ön rezervasyon yapıldıktan toplam ücretin %35’i kaparo olarak alınmaktadır. Tarafınıza bildirilen kapora tutarının 1 (bir) iş günü içinde havale, eft, kredi kartı ile ödenmesi durumunda villa adınıza rezerve edilir. Kaporanın alınmasından sonraki gün müşteriye kiralama onay belgesi gönderilir. Bu belgede toplam kiralama ücreti, kapora miktarı, villanın kiralandığı tarihler gibi bilgiler yer almaktadır.Kaporanın yatırılmaması durumunda eniyivillatatili.com müşteriye bilgi vermeden ön rezervasyonu iptal etme, aynı villayı başkasına rezerve etme hakkını saklı tutar.
Villa kiralama ücretinin kalanı kiralama sözleşmesi yapıldıktan ve villanın kontrolleri yapılıp villa müşteriye teslim edildiği zaman villa sahibine veya yetkilisine peşin olarak ödenir.

Villada yer alan eşyaların hasar görme ve kaybolma ihtimaline karşı villanın ilk teslim anında peşin olarak alınan hasar depozitosu villadan ayrılırken herhangi bir hasar ve kayıp olmaması durumunda iade edilir.

Villaya Giriş ve Çıkış

VİLLA  KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

www.hillsideapart.com
internet sitesinde yer alan villalardan herhangi birine rezervasyon yaptıran müşteri bu sözleşmede yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme şartlarından herhangi birine aykırı davranış eniyivillatatili.com rezervasyonu iptal etme, müşterinin villayı terk etmesini isteme, alınan kapora, depozito ve kira bedelini iade etmeme ve ödenmemiş olan kira bedelinin tamamını talep etme hakkı verir.

Rezervasyon ve Ödeme

İnternet sitemizde yer alan villalarımıza sitemizde yer alan rezervasyonformu, telefon veya elektronik posta ile ön rezervasyon yapılabilmektedir. Bunun için villayı kiralamak istediğiniz tarihleri belirtip ulaşım ve ödeme bilgilerinin tarafımıza gönderilmesi yeterlidir. Ön rezervasyon yapıldıktan toplam ücretin %35’i kaparo olarak alınmaktadır. Tarafınıza bildirilen kapora tutarının 1 (bir) iş günü içinde havale, eft, kredi kartı ile ödenmesi durumunda villa adınıza rezerve edilir. Kaporanın alınmasından sonraki gün müşteriye kiralama onay belgesi gönderilir. Bu belgede toplam kiralama ücreti, kapora miktarı, villanın kiralandığı tarihler gibi bilgiler yer almaktadır.Kaporanın yatırılmaması durumunda eniyivillatatili.com müşteriye bilgi vermeden ön rezervasyonu iptal etme, aynı villayı başkasına rezerve etme hakkını saklı tutar.

Villa kiralama ücretinin kalanı kiralama sözleşmesi yapıldıktan ve villanın kontrolleri yapılıp villa müşteriye teslim edildiği zaman villa sahibine veya yetkilisine peşin olarak ödenir.

Villada yer alan eşyaların hasar görme ve kaybolma ihtimaline karşı villanın ilk teslim anında peşin olarak alınan hasar depozitosu villadan ayrılırken herhangi bir hasar ve kayıp olmaması durumunda iade edilir.


Villaya Giriş ve Çıkış

Villaya giriş saati en erken 16.00’dır. Bu saatten önce gelinmesi durumunda oluşabilecek sorunlardan eniyivillatatili.com sorumlu tutulamaz. Temizliğin erken bitmesi veya bir önceki müşterinin villadan erken ayrılması gibi durumlarda villa sahibi villaya 16.00’dan önce giriş yapılması konusunda esneklik gösterebilir.Villadan ayrılış saati en geç sabah 10.00’dur. Hem villa sahibinin hem sonraki müşterinin mağdur olmaması için bu saatlere azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Müşterinin kendi isteği ile erken çıkış yapılması durumunda www.hillsideapart.com 24 saat önceden bilgi verilmesi zaruridir, ancak bu durumda konaklama ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Villanın teslim edilme günlerinde villa sahipleri ayrıca temizlikte yaptığından yoğunluk nedeni ile villada hasar ve kayıp kontrolü yapılmadan villadan çıkış yapılması durumunda depozito müşterinin banka hesabına gönderilebilecektir.

Villa Kapasitesi

Villalarımıza internet sitemizde belirtilen kapasitenin üzerinde misafir kesinlikle kabul edilmemektedir. Belirtilen sayıya bebek ve çocuklar dâhildir. Rezervasyon kesinleştikten sonra müşteri villada konaklayacak kişi sayısında artış yapmak isterse www.hillsideapart.com müracaat edilecek ve villanın durumuna www.hillsideapart.com onay vermesine göre bu değişiklik onaylanabilecektir. Bu durumda müşteriden ilave ücret talep edilebilir.

Villanın kiralanması aşamalarının tümü müşterinin beyanı doğrultusunda yapıldığından müşteri doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlü olmanın yanı sıra yanlış bilgi verme neticesinde doğabilecek tüm işlemlerden sorumludur.

Villaya giriş yapıldıktan sonra rezervasyon listesinde belirtilen misafirler dışında villaya kesinlikle misafir kabul edilmemektedir. Aksi takdirde eniyivillatatili.com misafirlerin villayı terk etmesini isteme, rezervasyonu tamamen iptal etme veya kiralama süresi bitmeden villanın tamamen boşaltılmasını isteme, ilave ücret talep etme hakkını saklı tutar.


Villa Temizliği ve İlave Giderler


Havuz ve bahçe bakımı sabah erken saatlerde yapılmakta olup havuzda yaşanabilecek herhangi bir teknik arıza eniyivillatatili.com tarafından giderilecektir. Villanın havuz, bahçe ve diğer demirbaşların periyodik bakımının aksamadan yapılabilmesi için görevli personelin villaya girişine müsaade edilmelidir.

Aksi belirtilmedikçe villanın elektrik, su, gaz, havuz aydınlatması, internet bağlantısı gibi giderler fiyatlara dâhildir. İnternet sitemizde her villada havuz aydınlatması, klima ve internet bağlantısı olmayabileceğinden villayı kiralamadan önce aradığınız özelliklerin villada olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz.


Evcil Hayvan/Sigara


Aksi internet sitemizde belirtilmediği sürece villaya evcil hayvan getirilmesi yasaktır. Aksi taktirde www.hillsideapart.com kiralama sözleşmesini tek taraflı feshetme ve herhangi bir geri ödeme yapmaksızın müşteriyi evden çıkarma hakkını saklı tutar.

Villaların kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.


Fiyatlar

Villa kiralama bedelleri günlük/haftalık ve aylık olup, kapora bedeli banka hesaplarımıza havale, EFT ve kredi kartı ödeme sistemi ile yapılabilmektedir.

Rezervasyon, Ödeme, İade ve İptal Şartları

Ön ödemenin yapıldığı tarihten villa giriş tarihine 30 gün kalıncaya kadar yapılan rezervasyon iptallerinde; yapılan villa kiralama ön ödeme tutarı (villa sahibine ödendiği için) iade edilmez. www.hillsideapart.com ’a yazılı olarak bildirilmeyen rezervasyon iptal bildirimleri geçerli olmayacaktır.

Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda www.hillsideapart.com  yapmış olduğu masrafların karşılanması amacıyla sözleşmede belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinde belirli yüzdelerini alacaktır.

Şöyle ki:

a) Rezervasyon için alınan kaparo iade edilmez.


Müşteri

b) Rezervasyondan önceki 30. güne kadar yapılan iptal işlemlerinde toplam kiralama bedelinin %35’unu,e) Rezervasyondan önceki 30.gün ile rezervasyon başlangıcı olan günler arası yapılan iptal işlemelerinde ve müşterinin gelmediği durumlarda kiralama bedelinin %100’ünü ödemek zorundadır.Ücretin iadesi sebebiyle yapılacak olan masraflar iade edilecek bedel içinden kesilir.(Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda villanın çok kısa sürede aynı tarihler arasında tekrar kiraya verilebilmesi mümkün olmaması sebebiyle villa sahiplerinin korunması amacıyla bu yönteme başvurulmuştur.)Rezervasyonun herhangi bir sebeple eniyivillatatili.com tarafından iptal edilmesi durumunda durum en kısa sürede müşteriye bildirilir. Müşteri portföyümüzde bulunan ve kendisine önerilen eşdeğer villayı kabul etmemesi ve mücbir sebeplere girmeyen durumlarda alınan para müşteriye iade edilir.  Sitemizde; rezervasyon tarihine 30 gün kala kiralama bedelinin tamamının ödenmesi gerektiği belirtilen villalarda kiralama bedelinin tamamı müşteriden tahsil edilir ve rezervasyon iptali durumlarında hiçbir ücret iade edilmez.Müşterinin kalan ödemeyi zamanında yapmaması durumunda www.hillsideapart.com söz konusu rezervasyonu iptal etme, ödenmiş ücreti iade etmeme, aynı villaya başka rezervasyon alma hakkını saklı tutar. Rezervasyon iptalleri sadece e-posta veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Sözlü iptal mümkün değildir. İptal işlemi yazılar www.hillsideapart.com ulaştığı anda geçerlidir.Herhangi bir rezervasyon iptal durumunda para iadesi süreci 15 gün sürebilmektedir. En geç 15 iş günü içerisinde müşterinin paylaştığı banka hesabına iadesi gerçekleştirilir.

Rezervasyon Tarih Değişikliği


Sadece aynı villa için rezervasyon tarihi değişikliği yapılabilmekle birlikte daha önce yapılan rezervasyon tarihinin başlangıcına 30 günden az bir süre kalmışsa rezervasyon değişikliği yapılamamaktadır.


Hasar Depozitosu


Depozito tutarı villaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu tutar villaya girişte müşteriden nakit olarak alınır, villadan ayrılırken yapılan kontrollerde villada herhangi bir hasar ve kayıp yoksa iade edilir. Müşterinin villadan erken ayrılması ve yoğunluk sebebiyle villanın kontrol edilememesi durumlarında alınan bedel villa kontrol edildikten sonra müşterinin hesabına gönderilecektir. Depozitonun villada oluşan hasarı  karşılamaması durumunda yasal yollara başvurulacaktır.


Sorumluluk ve Garanti

www.hillsideapart.com zamanında bildirilmeyen aksaklıklardan, kaza, hastalık, yangın, hırsızlık, ölüm, boğulma, gezi ,alışveriş, yiyecek, eğlence, ulaşım, seyahat ve rehberlik hizmeti gibi hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.


  Fatura ve Vergi


www.hillsideapart.com internet sitesinde yer alan villaların hiçbirin anılan sitenin malı değildir. Villa sahipleri üçüncü kişilerdir. www.hillsideapart.com  bu villaların müşterilere ulaşmasını sağlayan, aracılık sağlayan bir internet portalı olması sebebiyle sadece aracılık (komisyon) faturası keser. Villa sahiplerinin elde ettiği kazanç, keseceği fatura, beyan edeceği ve ödeyeceği vergiler www.hillsideapart.com ‘un sorumluluğunda değildir.


  Müşterinin Sorumlulukları


Müşteriler kendilerine sağlam ve çalışır durumda teslim edilen villadaki tüm taşınır ve taşınmaz eşyaları temiz ve sorumluluk bilinciyle kullanmakla, villadan ayrılırken tüm mutfak eşyalarını temiz,  bulaşıkları yıkanmış ve çöpleri atılmış olarak bırakmakla yükümlüdür. Villanın makul ölçüler dışında kirli bırakılması durumunda temizlik ücreti tutarı hasar depozitosundan tahsil edilecektir.

Villada ve içindeki cihazlarda bir hasar oluşması durumunda www.hillsideapart.com durumdan haberdar edilecek, kaybedilen veya hasar verilen eşyanın bedeli karşılıyorsa depozitodan, karşılamıyorsa müşteriden nakit olarak alınacaktır.

Müşteri ve misafirleri tatili süresince gürültü ve taşkınlık yapma, yüksek sesle müzik dinleme gibi çevreyi rahatsız edecek ve konusu suç teşkil eden davranışlardan uzak duracaktır. Bu gibi durumlarda www.hillsideapart.com herhangi bir şikayet gelmesi durumunda www.hillsideapart.com rezervasyon süresi dolmadan müşteriden villayı terk etmesini isteme hakkını saklı tutar.

www.hillsideapart.com ; muhafazakar ve havuzu korunaklı olarak tabir edilen villalara ve havuzlara etraflı korunaklı olsalar bile dışarıdan görünmezlik garantisi vermez. Bu villalarda müşteriler kendi mahremiyetlerini kendileri sağlayacaklardır. Aksi durumdawww.hillsideapart.com sorumluluk kabul etmez.

  Müşterinin www.hillsideapart.com üzerinde düzenlenmiş olan “ Villa Kiralama Sözleşmesini” imzalamaması durumunda müşteriye villada konaklama izni verilmeyecek, herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, ayrıca www.hillsideapart.com ’a kiralama ücretinin tamamını talep etme hakkı doğacaktır.


Mücbir Sebep


Savaş, villa bölgesinde yaşanabilecek deprem, salgın hastalık, yangın ve sel felaketi gibi mücbir sebep durumlarında www.hillsideapart.com ve müşteri hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden kira sözleşmesini karşılıklı olarak feshedebilirler.


Güvenlik ve Gizlilik Politikası


www.hillsideapart.com müterilerinin ad,soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilerini sadece kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu bilgilerin üçüncü kişilere ifşasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

Alınan tüm önlemlere karşın www.hillsideapart.com adresine yapılan siber saldırılar sonucu gizli bilgilerin zarar görmesi ve üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda www.hillsideapart.com ‘un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Son Hükümler

1) Müşterinin villaya ulaşımı kendi sorumluluğundadır. Villaya ulaşan yolların bozuk, virajlı, toprak ve stabilize olması, müşterinin aracının bu tip yollar için yetersiz olması ve bunlardan dolayı oluşabilecek aza, aracın bozulması veya yetersiz kalması gibi olumsuzluklardan www.hillsideapart.com sorumlu tutulamaz.

2)www.hillsideapart.com internet sitesinde belirtilen villanın konumu, yaklaşık konum olup az da olsa yanılma payı bulunabilir. Kiralanan villanın coğrafi konumundan doğabilecek olumsuzluklar ve memnuniyetsizlikten www.hillsideapart.com sorumlu değildir.

3) Villanın inşaatında ve dekorasyonunda kullanılan ahşap, taş, plastik, beton malzemeler ile ağaç, bitki ve çiçek gibi nesnelerin müşterinin sağlığını olumsuz etkilemesinden www.hillsideapart.com sorumlu değildir.

4)Villa detay sayfasında; villanın plaj, restoran ve market gibi çeşitli merkezlere olan uzaklığı yaklaşık olarak belirtilmiştir. www.hillsideapart.com kapanan market ve restoranlardan sorumlu tutulamaz.

5) Havuz, salıncak, oyun aletleri gibi yerlerde yaşanabilecek kazalar ile böcek ısırması ve zehirlemesi gibi durumlardan www.hillsideapart.com sorumlu değildir.

6) Müşterinin sebep olduğu kazalar ve olaylardan, elektrik ve gaz kaçağı sebebiyle oluşabilecek yangın ve zehirlenmelerden, ölümlerden, telefon, internet ve elektrik kesintilerinden www.hillsideapart.com sorumlu değildir.

7) İnternet sitemizde bulunan villaların resimleri temsili olmayıp gerçeğinin aynısıdır. Villanın resimdekilerden farklı, büyük veya küçük görünmesi gibi sebeplerle rezervasyon iptali söz konusu değildir.

8) Cenaze, düğün, sağlık problemleri, kaza, izin iptali gibi sebeplerle rezervasyonun iptali söz konusu değildir.


  Görevli Mahkeme


Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda kaş Mahkemeleri yetkilidir.