MADDE 1: TARAFLAR

Bir tarafta adresi Hillsideapart (Bu sözleşmede kısaca “Şirket” diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu; …Villa ve Apartın.’nın, tüketiciye En iyi villa tatili internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Villa Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Şirket’e ait site üzerinden ya da Şirket’in belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.

3.2. Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az %35’ini ön ödeme olarak, bakiyesini ise hizmetin başlamasından en geç 1 gün önce ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedeli cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

3.3. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, VİLLA tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4: İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 545 345 09 33) ile irtibata geçilmesi veya www.hillsideapart.com  internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a. Tüketicinin villaya giriş tarihinden 30 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Vİlla’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Şirket, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

g. Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Şirket’in, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

h. Şirket, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.

4.4. Villadan erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Şirket’in internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan V Şirket’in herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

5.2. Tüketici, bu villa rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5.4. Tüketici, bu villa rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Şirket’e ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.

5.5. İptal edilmeksizin villaya giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle villaya geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5.6. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Şirket’in internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

5.7. Şirket, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

5.8. Tüketici(ler), villaya varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın villaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.9. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.10. Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Şirket, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka villa ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; yetkili mahkeme; Kaş mahkeme ve icra daireleridir.

Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Rezervasyon, Ödeme, İade ve İptal Şartları

Ön ödemenin yapıldığı tarihten villa giriş tarihine 30 gün kalıncaya kadar yapılan rezervasyon iptallerinde; yapılan villa kiralama ön ödeme tutarı (villa sahibine ödendiği için) iade edilmez. www.hillsideapart.com’a yazılı olarak bildirilmeyen rezervasyon iptal bildirimleri geçerli olmayacaktır.

Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda www.hillsideapart.com yapmış olduğu masrafların karşılanması amacıyla sözleşmede belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinde belirli yüzdelerini alacaktır.

Şöyle ki:

a) Rezervasyon için alınan kaparo iade edilmez.

Müşteri

b) Rezervasyondan önceki 30. güne kadar yapılan iptal işlemlerinde toplam kiralama bedelinin %35’unu,

e) Rezervasyondan önceki 30.gün ile rezervasyon başlangıcı olan günler arası yapılan iptal işlemelerinde ve müşterinin gelmediği durumlarda kiralama bedelinin %100’ünü ödemek zorundadır.

Ücretin iadesi sebebiyle yapılacak olan masraflar iade edilecek bedel içinden kesilir.

(Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda villanın çok kısa sürede aynı tarihler arasında tekrar kiraya verilebilmesi mümkün olmaması sebebiyle villa sahiplerinin korunması amacıyla bu yönteme başvurulmuştur.)

Rezervasyonun herhangi bir sebeple eniyivillatatili.com tarafından iptal edilmesi durumunda durum en kısa sürede müşteriye bildirilir. Müşteri portföyümüzde bulunan ve kendisine önerilen eşdeğer villayı kabul etmemesi ve mücbir sebeplere girmeyen durumlarda alınan para müşteriye iade edilir.

  Sitemizde; rezervasyon tarihine 30 gün kala kiralama bedelinin tamamının ödenmesi gerektiği belirtilen villalarda kiralama bedelinin tamamı müşteriden tahsil edilir ve rezervasyon iptali durumlarında hiçbir ücret iade edilmez.

Müşterinin kalan ödemeyi zamanında yapmaması durumunda www.hillsideapart.com söz konusu rezervasyonu iptal etme, ödenmiş ücreti iade etmeme, aynı villaya başka rezervasyon alma hakkını saklı tutar. Rezervasyon iptalleri sadece e-posta veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Sözlü iptal mümkün değildir. İptal işlemi yazılar www.hillsideapart.com ulaştığı anda geçerlidir.

Herhangi bir rezervasyon iptal durumunda para iadesi süreci 15 gün sürebilmektedir. En geç 15 iş günü içerisinde müşterinin paylaştığı banka hesabına iadesi gerçekleştirilir.